<< Powrót do Serwera >>

 

Menu główne konspektu:

 I.      Metryczka konspektu

 II.     Umiejscowienie lekcji w jednostce metodycznej

 III.    Cele operacyjne prowadzonej lekcji

 IV.    Treści kształcenia

 V.      Metody kształcenia 

 VI.     Formy organizacyjne nauczania 

 VII.    Środki dydaktyczne

 VIII.   Przebieg lekcji

  IX.     Ciasta kruche - kolejność czynności podstawowych: 

                    1Kolejność czynności podstawowych

                    2. Produkcja ciast kruchych "krakowskich"

                    3. Proces produkcji ciastek kruchych "Napoleonek" 

                    

Opracowanie konspektu: Wanda Stadnik - nauczyciel zawodu w ZSGiPS

 

 

       I.   Metryczka konspektu 

       1. Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia praktyczne: WANDA STADNIK

       2. Data prowadzenia zajęć: ...

       3. Nazwa szkoły: ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH I P.S. - WARSZTATY SZKOLNE 

       4. Nazwa przedmiotu: ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

        5. Klasa: III CIASTKARZ

        6. Miejsce prowadzenia zajęć: Warsztaty szkolne  

        7. Program nauczania: P-4/303-6/86   17.VII.1986r

                                                                                                                                ^do góry

 

       II.   Umiejscowienie lekcji w jednostce metodycznej 

       1. Temat lekcji poprzedniej:  SPORZĄDZANIE CIAST PÓŁKRUCHYCH SŁONYCH I SŁODKICH

        2. Temat lekcji prowadzonej: SPORZĄDZANIE CIAST

        3. Temat lekcji następnej: SPORZĄDZANIE CIAST KRUCHYCH  SŁONYCH

        4. Czas trwania zajęć: 5 GODZIN

        5. Czas trwania jednostki metodycznej: 5 GODZIN

                                                                                                                               ^do góry

 

      III.   Cele operacyjne prowadzonej lekcji 

 

        1. Kierunkowe cele operacyjne

        a) Uczeń powinien znać:

            - proces technologiczny sporządzania ciasta kruchego i półkruchego

            - wykazywać różnicę między ciastami

            - znać podstawowy asortyment wyrobów z ciasta kruchego

            - temperaturę pieczenia

           Sposób kontroli:

            - omów sposób wykonania ciasta kruchego i półkruchego

            - temperaturę pieczenia

            - asortyment wyrobów z ciasta kruchego i półkruchego

          b)  Produkcja ciast kruchych "krakowskich"

         c)  Kolejność wykonywanych czynności przy produkcji ciast kruchych

 

        2. Instrumentalne cele operacyjne

        a) Wiadomości do zapamiętania:

            - Co to są ciasta kruche

            - Rodzaje ciast kruchych

            - Dodatki stosowane do ciast lub ciastek kruchych

            - Sposoby wykańczania

         Sposób kontroli:

            -  Omów, co to są ciasta kruche

            -  Wymień podstawowe składniki ciasta

            -  Wymień asortyment wyrobów z ciasta kruchego

            -  Sposoby wykańczania ciast kruchych

         b) Wiadomości do zrozumienia:

            -  Zastosowanie wyrobów z ciasta kruchego w produkcji gastronomicznej

            -  Asortyment  wyrobów z ciasta kruchego

           c) Umiejętności:

            -  Prawidłowa organizacja stanowiska pracy

            -  Prawidłowy dobór surowca

            -  Temperatura pieczenia

            -  Wykańczanie ciast

                                                                                                                               ^do góry

 

       IV.   Treści kształcenia  

        a) TREŚCI PODSTAWOWE: Technika i organizacja pracy przy produkcji ciasta kruchego  

        b) TREŚCI ROZSZERZAJĄCE: Dodatki stosowane do wykańczania ciast kruchych

        c) TREŚCI DOPEŁNIAJĄCE: Koszty ciast kruchych- kalkulacja ciast

        d)  Proces produkcji ciastek kruchych "napoleonek" 

                                                                                                                               ^do góry

 

       V.   Metody nauczania

        a) FAZA PRZYGOTOWAWCZA: wykład , pogadanka

        b) FAZA WYKONAWCZA: pogadanka, pokaz, obserwacja, ćwiczenia praktyczne

                                                                                                                               ^do góry

 

       VI.   Formy organizacyjne nauczania

        Praca w 2-osobowych grupach w pracowni cukierniczej

                                                                                                                               ^do góry

 

       VII.  Środki dydaktyczne

 

        PODRĘCZNIK: CIASTKARSTWO- A. Pietrzyk, Cz. Dojutrek  dla ZSZ

        -         Albumy cukiernicze

        -         Tabele surowcowe

        -         Schematy produkcyjne

        -   Narzędzia pracy , miksery wieloczynnościowe

                                                                                                                               ^do góry

  

       VIII.  Przebieg zajęć lekcji 

 

        FAZA PRZYGOTOWAWCZA:    

        1.     CZYNNOŚCI  ORGANIZACYJNE:

            -         sprawdzenie obecności

            -         sprawdzenie stroju ochronnego

            -         przybornika czystości

             -         przypomnienie harmonogramu pracy  

         2. SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI Z POPRZEDNIEJ LEKCJI

               Omów:

                        - podstawowy skład surowcowy ciasta półkruchego

                       - temperaturę pieczenia

                            - asortyment ciast półkruchych słodkich, słonych  

        3. OKREŚLENIE  CELÓW LEKCJI

            -      Sformułowanie  tematu

            -      Nawiązanie do tematu z poprzedniej lekcji sprawdzenie wiadomości uczniów  

        FAZA WYKONAWCZA:

            -         Podanie tematu lekcji

            -         Przypomnienie zasad posługiwania się dokumentacją techniczną (receptury, raport cukierniczy)

            -         Omówienie ćwiczeń

            -         Podanie kryteriów oceny gotowego wyrobu

            -         Powtórzenie instruktażu w celu sprawdzenia zrozumienia wykonywanych ćwiczeń  

        4. ĆWICZENIA SAMODZIELNE UCZNIA

            UCZEŃ:

                        - przystępuje do ćwiczeń

                        - przygotowuje stanowiska pracy zgodne z przepisami BHP,  

                        - zaopatrzone w odpowiednie narzędzia

            NAUCZYCIEL:

                          - obchód  stanowisk pracy

                         - obserwacja wykonywanych ćwiczeń

                         -   zwrócenie uwagi na prawidłowy przebieg pracy, czystość na stanowiskach pracy

                         -    przestrzeganie przepisów BHP  

        5. PODSUMOWANIE

            -         ocena ćwiczeń szkoleniowo- produkcyjnych 

            -         podsumowanie zajęć

            -         dokonanie pochwał i uwag

            -         czynności organizacyjno-porządkowe

            -         podanie tematu nowej lekcji

            -         podziękowanie i pożegnanie się z grupą

                                                                                                                               ^do góry

 

                                                                                                                     

<< Powrót do Serwera >>